Thổ Nhỹ Kỳ muốn đưa quân vào lập vùng an toàn ở Syria

Thổ Nhỹ Kỳ muốn đưa quân vào lập vùng an toàn ở Syria