Mỹ: Thành phố San Francisco chìm trong khói độc do cháy rừng

Mỹ: Thành phố San Francisco chìm trong khói độc do cháy rừng