Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể diễn ra năm 2019

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai có thể diễn ra năm 2019