Chi tiết về cuộc đột kích "hoàn hảo" của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố

Chi tiết về cuộc đột kích "hoàn hảo" của đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố