7 năm sau thảm họa kép Nhật Bản: hơn 70.000 người chưa thể trở về nhà

7 năm sau thảm họa kép Nhật Bản: hơn 70.000 người chưa thể trở về nhà