Quốc tịch của trẻ em có cha (hoặc mẹ) là công dân Việt Nam

15/07/2015 - 05:00
A A

(AGO) - Hỏi: Một phụ nữ Việt Nam lấy chồng là người Malaysia, khi mang thai về Việt Nam sinh sống và sinh con tại Việt Nam, không liên lạc với người chồng nữa. Trường hợp trên đứa con mang quốc tịch Việt  Nam hay quốc tịch Malaysia ?

                                                        Nguyễn Thị Như Lan

                        (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ)

Trả lời :

Theo quy định của pháp luật, trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch (khoản 1, Điều 11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004).

Quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam được quy định tại Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam như sau:

1. Trẻ em sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch Việt Nam.

2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha, mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Trường hợp trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà cha mẹ không thỏa thuận được việc lựa chọn quốc tịch cho con thì trẻ em đó có quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định trên, nếu không thỏa thuận được với người chồng thì con của người phụ nữ nói trên sẽ mang quốc tịch Việt Nam.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)