Ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ

22/06/2019 - 16:06

 - Sáng 22-6, UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ (Thoại Sơn). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng đã đến dự.

A A

Ra mắt Quỹ Khuyến học – khuyến tài xã Định Mỹ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng phát biểu tại Lễ ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ

Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ là quỹ xã hội, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển giáo dục, có Hội đồng quản lý quỹ.

Tại lễ ra mắt, Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ đã tiếp nhận thêm 133 triệu đồng đóng góp từ các nhà hảo tâm. Đến thời điểm hiện tại, nguồn quỹ đạt trên 679 triệu đồng.

"Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ được thành lập sẽ là điều kiện để địa phương phát huy tốt hơn các nguồn lực, nhất là những nguồn lực tại chỗ trong nhân dân, góp phần tiếp sức cho học sinh nghèo khó, nâng bước những mầm non vững bước đến trường...", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng nói.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho Quỹ Khuyến học – khuyến tài xã Định Mỹ

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp Quỹ Khuyến học – Khuyến tài xã Định Mỹ

PHƯƠNG LAN