Rà soát kỹ lưỡng hồ sơ ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư 2017

09/02/2018 - 19:41

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, ngày 9-2, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã có công văn số 589/BGDĐT- VP yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên.

A A

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Hội đồng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo chất lượng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. (Nguồn: TTXVN)

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đề nghị trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định hiện hành, thường trực Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước phải báo cáo về Hội đồng.

Với những trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước sẽ kiên quyết không công nhận.

Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về kết quả rà soát ứng viên. 

Kết quả rà soát hồ sơ ứng viên phải được gửi tới Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ trước ngày 18-2./.

Theo VIỆT HÀ (Vietnam+)