Đấu giá

Thông báo mời tham dự đấu giá mặt bằng Bệnh viện Sản Nhi An Giang

Cách đây 2 tuần

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-UBND ký ngày 23/08/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Sản Nhi An Giang;

Nay Bệnh viện Sản Nhi An Giang kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đấu giá mặt bằng kinh doanh tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang, gồm các mặt bằng sau:

* Bãi Xe Taxi

* Mặt bằng cho thuê ghế bố

Địa chỉ tọa lạc tại số: 02 đường Lê Lợi, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An giang.

Thời gian bán hồ sơ: lúc 08 giờ 00 phút ngày 29-11-2018 đến ngày 6-12-2018

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày  29-11-2018  đến trước 14 giờ 00 phút ngày 6-12-2018

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 6-12-2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 02963.924 247

Trân trọng kính chào!

BỆNH VIỆN SẢN NHI AN GIANG

GIÁM ĐỐC