Thông báo

Thông báo mời thầu

Cách đây 2 tuần

Sở Y tế tỉnh An Giang thực hiện đấu thầu theo hình thức đấu thầu.

- Tên bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh An Giang.

- Tên gói thầu :

Gói thầu số 7: Mua sắm giường bệnh và giường hồi sức cấp cứu cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

+ Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

+ Phương thức đấu thầu: đấu thầu 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Sự nghiệp y tế năm 2018 của tỉnh.

Kính mời các nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân, năng lực và đã có chứng thư số muốn tham gia gói thầu trên, hồ sơ mời thầu được phát miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

           - Phát hành hồ sơ mời thầu (E-HSMT) miễn phí: từ 08 giờ ngày 08/11/2018 đến trước 14 giờ ngày 30/11/2018.

            - Nhận hồ sơ thầu (E-HSĐXKT và E-HSĐXTC): trước 14 giờ ngày 30/11/2018.

            - Đóng hồ sơ thầu: vào lúc 14 giờ ngày 30/11/2018.

            - Mở hồ sơ thầu (túi E-HSĐXKT trước): Lúc 14 giờ 00 phút ngày 30/11/2018 (xem E-HSMT và nộp E-HSDT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, biên bản mở thầu sẽ được đăng trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia từ 16 giờ, chậm nhất đến 17 giờ cùng ngày sau thời điểm đóng thầu).

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Sở Y tế An Giang (phòng Kế hoạch Tài chính).

- Địa chỉ: 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963 856704/854 812        ; Fax: 02963 856 173/ 957930

( Thông báo 03 kỳ từ ngày 08, 09, 10/11/2018)

  GIÁM ĐỐC

 

 

 

       Từ  Quốc  Tuấn

02963 856704/854 812