Thông báo

Thông báo về gói thầu số 03: Quản lý, khai thác nhà vệ sinh Chợ Tân Châu

05/03/2019

1. Tên Bên mời thầu: Ban Chuyển đổi chợ thị xã Tân Châu, An Giang.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Quản lý, khai thác nhà vệ sinh Chợ Tân Châu

3. Địa điểm: phường Long Thạnh – TX. Tân Châu –An Giang

4. Nguồn vốn: đấu thầu khai thác nhà vệ sinh chợ

5. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

6. Thời gian bán HSMT: 08 giờ 00 phút, ngày 14-2-2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 16-03-2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT:  Phòng Kinh tế TX. Tân Châu, đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang - Điện thoại : 02963.822.107

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

9. Thời điểm đóng, mở thầu: 

- Thời gian đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 16-03-2019

- Thời gian mở thầu:    16 giờ 00 phút, ngày 16-03-2019

HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 phút, ngày 16-03-2019, tại Phòng Kinh tế TX.Tân Châu

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TM. BAN CHUYỂN ĐỔI CHỢ

                                                                                                                                                         KT. TRƯỞNG BAN

                                                                                                                                                       PHÓ TRƯỞNG BAN

 

                                                                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

                                                                                                                                                      Bùi Thái Hoàng