Thông báo

Thông báo về việc thất lạc giấy chứng nhận (GCN) bảo hiểm

04/04/2019

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - PGD An Giang xin thông báo về việc thất lạc các Giấy chứng nhận (hay Ấn chỉ) bắt buộc và tự nguyện xe máy như sau:

Vậy nếu tổ chức, cá nhân nào nhặt được hoặc được cấp GCN (hay ấn chỉ) bảo hiểm có ký hiệu và số seri như trên liên hệ:

Địa chỉ: 61/21, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.588.188 hoặc 0355.960.014

Xin cảm ơn!