Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Chợ Mới

26/04/2019 - 07:37

 - Những năm qua, huyện Chợ Mới áp dụng nhiều mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

UBND tỉnh đã hỗ trợ huyện Chợ Mới thực hiện dự án xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt cho vùng chuyên canh cây ăn trái tại 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân và hệ thống phun sương cho vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An, với tổng mức đầu tư 45,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư hơn 41,9 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 3,6 tỷ đồng, đã thực hiện được nhiều trạm bơm tiêu, trạm bơm tưới, các tuyến đường dài 9.600m, lắp đặt hệ thống tưới cho nông dân…

Trồng dưa lưới trong nhà màng

Hệ thống tưới phun sương trong nhà màng

Nghiên cứu mô hình công nghệ cao trong nông nghiệp

Bao túi xoài nhằm tránh côn trùng phá hoại

Vườn sầu riêng áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt

Xoài công nghệ cao Chợ Mới được đưa đi tiêu thụ

Nông dân thu hoạch nông sản 

THANH HÙNG