Sáng nay (6-12) khai mạc kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 9

06/12/2018 - 06:46

 - Sáng nay (6-12), HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp lần thứ 9, khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) để kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

A A

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày (6 và 7-12) tại Hội trường UBND tỉnh. Trong suốt thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri có kiến nghị hoặc trình bày nguyện vọng đối với kỳ họp, liên lạc số máy: 02963.852.289.

H.C