Sao Mai phấn đấu tăng 28% doanh thu so năm 2016

05/05/2017 - 15:00
A A

(AGO) - Đó là một trong những mục tiêu của kế hoạch năm 2017, đã được các cổ đông Tập đoàn Sao Mai thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Các cổ đông cũng thống nhất năm 2017, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng 16% so với năm 2016.

Dai-hoi-co-dong-1.jpg

Chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tập đoàn Sao Mai

Dai-hoi-co-dong-2-1.jpg

Các cổ đông tham dự Đại hội thường niên

Dai-hoi-co-dong-3.jpg

Ông Nguyễn Văn Hung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai, phát biểu tại đại hội

Năm 2016, doanh thu của Tập đoàn Sao Mai vượt 39% so với kế hoạch đề ra, xấp xỉ bằng 160% so với năm 2015. Riêng lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực mang về lợi nhuận chủ yếu cho tập đoàn, tiếp tục đạt kết quả lạc quan khi doanh thu tăng 20%, tiền thu từ bất động sản tăng 60% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn cả năm 2016 đạt hơn gấp 2 lần so với năm 2015. Đây là những kết quả ấn tượng dù bối cảnh kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn.

Tin, ảnh: HOÀNG XUÂN