Sơ kết hai năm việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

16/05/2018 - 15:44

 - Sáng 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

A A

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu An Giang

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước tham dự hội nghị.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, qua 2 năm triển khai, thực hiện chỉ thị, đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Các cấp ủy Đảng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa tạo ra sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Vẫn còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa thực sự cầu thị, bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu thiếu tu dưỡng, rèn luyện, không gương mẫu trong công tác và trong sinh hoạt, vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Tại An Giang, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xác định nội dung đột phá để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Qua đó, đã xuất hiện những mô hình  hay, cách làm tốt từ các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, thi đua dạy tốt - học tốt… góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận và biểu dương sự quyết liệt, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở các đơn vị, địa phương.

Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy Đảng, trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cần tiếp tục gắn với việc thực hiện các Nghị quyết: Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, đơn vị, địa phương. Trong đó, cần tập trung lựa chọn những việc nổi cộm, bức xúc để giải quyết và xử lý; phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng thời, cần phát huy vai trò người đứng đầu, nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phải tạo phong trào trong xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân dù ở bất cứ hoàn cảnh, môi trường làm việc nào, thì mọi hành vi ứng xử phải có nghĩa, có tình; giải quyết công việc phải xuất phát trên nền tảng tình thương yêu con người.

Tin, ảnh: MỸ LINH