Sống cùng lũ

19/10/2018 - 06:52

 - Năm 2018, lũ lớn và diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn, vất vả cho người dân. Tuy nhiên, lũ mang về lượng phù sa màu mỡ, bồi đắp cho đất đai, nâng cao sản lượng nông nghiệp và là điều kiện thuận lợi để người dân khai thác nguồn lợi thủy sản, cải thiện đời sống.

A A

Bình minh trên đồng lũ

Bình minh trên đồng lũ

 Cất vó mưu sinh mùa lũ

 Cất vó mưu sinh mùa lũ

Sau một ngày đánh bắt cá trên cánh đồng lũ

Sau một ngày đánh bắt cá trên cánh đồng lũ

Sau một ngày đánh bắt cá trên cánh đồng lũ

Nghề đóng xuồng mùa lũ được phát huy tối đa

Nghề đóng xuồng mùa lũ được phát huy tối đa

Xã đội Vĩnh Hội Đông (An Phú) đưa rước học sinh đến trường

Xã đội Vĩnh Hội Đông (An Phú) đưa rước học sinh đến trường

Tận dụng nước lũ, người dân Tịnh Biên chăn nuôi vịt thả đồng

Tận dụng nước lũ, người dân Tịnh Biên chăn nuôi vịt thả đồng

 Nông dân Tri Tôn nhổ mạ chuẩn bị cấy cho vụ lúa mới

 Nông dân Tri Tôn nhổ mạ chuẩn bị cấy cho vụ lúa mới

THANH HÙNG