Sử dụng hiệu quả quỹ Hỗ trợ nông dân

09/01/2018 - 07:59

 - Năm qua, Hội Nông dân (HND) các cấp đã quản lý, sử dụng khá hiệu quả nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), tạo điều kiện cho hội viên (HV) phát triển kinh tế. Tiếp nối thành quả đó, các cấp hội đẩy mạnh hỗ trợ HV tiếp cận nguồn vốn để nâng cao đời sống.

A A

Tỉnh đang trong tiến trình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (NN) và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). ND đã đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất, thực hiện nhiều mô hình mới, bên cạnh xu hướng liên kết theo chuỗi giá trị NN và sản phẩm an toàn đang đặt ra nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ. Do đó, quỹ HTND đã và đang phát huy giá trị tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu của HV.

“Đầu năm 2017, Ban Thường vụ HND tỉnh đã xây dựng kế hoạch vận động quỹ HTND, chủ động đề xuất ngân sách tỉnh sớm cấp bổ sung 1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và hướng dẫn các địa phương triển khai công tác vận động đến cơ sở. Năm 2017, quỹ HTND tỉnh tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ với số tiền hơn 6 tỷ đồng, nâng tổng quỹ HTND toàn tỉnh lên hơn 19,7 tỷ đồng. Đó là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để HND các cấp hỗ trợ HV” - Phó Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Minh Đức cho biết. Đến tháng 10-2017, quỹ HTND tỉnh đã đầu tư 24 dự án và 138 tổ, nhóm hộ vay vốn theo cùng ngành nghề sản xuất. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt có 104 mô hình, chăn nuôi đạt 39 mô hình và thủy sản 19 mô hình.

Nguồn quỹ HTND tạo điều kiện cho HV mở rộng sản xuất

Nguồn quỹ HTND tạo điều kiện cho HV mở rộng sản xuất

Nhìn chung, các dự án đã góp phần tác động đến nhận thức của HV cùng nhau liên kết, chuyển đổi sản xuất, đồng thời nâng cao năng lực cho cán bộ HND các cấp trong điều hành, quản lý nguồn vốn. Qua đó, thu hút thêm nhiều ND vào tổ chức, củng cố niềm tin và tạo sự gắn bó của HV, khẳng định vai trò, vị thế trung tâm của HND trong các phong trào ND và công cuộc xây dựng NTM. Một số mô hình vay vốn mang lại hiệu quả cao và được nhân rộng, như: trồng xoài theo chuẩn VietGap tại Bình Phước Xuân (Chợ Mới), mô hình cây ăn trái theo hướng an toàn ở Định Thành (Thoại Sơn), mô hình bưởi da xanh ruột đỏ ở Khánh Hòa (Châu Phú) cùng một số mô hình chăn nuôi bò, dê theo tổ hợp tác và trồng rau an toàn ở nhiều địa phương.

Nhằm đảm bảo công tác quản lý, giải ngân vốn hiệu quả, đúng đối tượng, HND tỉnh đã kiểm tra, kiểm soát hoạt động của quỹ HTND ở các huyện, thị xã, thành phố. “Chúng tôi tổ chức 56 đợt kiểm tra về tình hình sử dụng vốn của tất cả các dự án và các tổ vay vốn từ nguồn của quỹ HTND do Trung ương ủy thác và của tỉnh, huyện. Qua kiểm tra, các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích sản xuất, đóng phí đầy đủ, đúng thời gian” - ông Nguyễn Minh Đức cho hay.

Đến nay, hoạt động quản lý nguồn quỹ HTND đã nền nếp, thực hiện đúng quy định của Trung ương HND và của tỉnh. Đây là nguồn quỹ được HV và các cấp chính quyền đánh giá cao, tạo được uy tín của Hội trong hệ thống chính trị cơ sở. HND các cấp đã thực hiện tốt khâu lựa chọn, thẩm định mô hình đầu tư, giải ngân, thu phí và thu vốn gốc song song với việc đề xuất, vận động tăng trưởng nguồn vốn của quỹ HTND. Hiện nay, các dự án vay vốn đều không có nợ quá hạn.

Với những kết quả đạt được, HND các cấp sẽ tăng cường các giải pháp thực hiện Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả của quỹ HTND giai đoạn 2016-2018. “Các cấp hội cần tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung từ ngân sách cho quỹ HTND hàng năm theo lộ trình đề án. Từ đó, các cấp hội sẽ có điều kiện giúp HV tăng nguồn vốn đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống. Mục tiêu của HND tỉnh là phấn đấu trong năm 2018 có 1.000 hộ được tiếp cận nguồn vốn của quỹ HTND để mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập” - ông Nguyễn Minh Đức xác định.

THANH TIẾN