Đã tìm được kháng sinh đặc hiệu điều trị vi khuẩn Whitmore

Đã tìm được kháng sinh đặc hiệu điều trị vi khuẩn Whitmore