Tại sao nam giới nhanh hết cúm hơn phụ nữ?

Tại sao nam giới nhanh hết cúm hơn phụ nữ?