Bị tê cánh tay khi ngủ có nguy hiểm không?

Bị tê cánh tay khi ngủ có nguy hiểm không?