Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?

Sử dụng kháng sinh như thế nào là đúng cách?