Để trán phẳng không tì nếp nhăn

Để trán phẳng không tì nếp nhăn