Thai phụ ăn quá nhiều đường có thể sinh con kém thông minh hơn

Thai phụ ăn quá nhiều đường có thể sinh con kém thông minh hơn