Sức lan tỏa từ việc học Bác

05/06/2018 - 06:48

 - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng bộ huyện Châu Thành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo được sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân. Những việc làm thiết thực theo lời Bác dạy đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

A A

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành Hồ Hữu Tài cho biết: để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với thực tiễn cuộc sống, Huyện ủy thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho CB, ĐV và quần chúng Nhân dân. Hàng năm, các ĐV đều đăng ký, xác định mục tiêu phấn đấu, noi gương Bác bằng những việc làm cụ thể. Các tổ chức cơ sở Đảng có nhiều cách làm sáng tạo trong việc xây dựng chương trình hành động, đăng ký hướng phấn đấu của tập thể, cá nhân trong việc làm theo gương Bác.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh trả lời ý kiến của người dân tại diễn đàn “Ngày nghe dân nói”

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhận thức của CB, ĐV và đông đảo các tầng lớp Nhân dân có sự chuyển biến rõ nét. CB, ĐV, nhất là người đứng đầu thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển CB có sự chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các chi, Đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện.

Từ sự chuyển biến đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, xây dựng kỷ luật lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CB, công chức…

Những năm qua, huyện Châu Thành luôn quan tâm thực hiện tốt các hoạt động xã hội - từ thiện, chăm lo người nghèo. Nhờ thực hiện linh hoạt, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên các công trình giao thông nông thôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia nhiệt tình từ Nhân dân.

Nhiều cá nhân, gia đình, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội và giúp nhau vươn lên thoát nghèo, tiêu biểu như các ông: Võ Văn Cửu (Ba Tu), Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Phong (Tư Tạc), Nguyễn Tấn Dược… Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, nâng cao đời sống người dân.

Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lợi Võ Văn Cửu cho biết:  “Làm việc thiện xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, san sẻ của nhiều người chung tay giúp đỡ học sinh và người nghèo, chứ một mình tôi đâu làm gì được. Mỗi khi được giúp đỡ các cháu học sinh có điều kiện đến trường, bà con nghèo địa phương có được vài kg gạo hay tiền để họ vượt qua khó khăn, tôi thấy rất vui. Bản thân sẽ cố gắng làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để giúp cho đời, cho xã hội thêm tốt đẹp”.

Tặng quà cho học sinh nghèo

CB, ĐV học Bác đức tính “gần dân”, “trọng dân”, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thời gian qua, huyện Châu Thành và các địa phương trong huyện triển khai sâu rộng diễn đàn “Ngày nghe dân nói” ở cơ sở, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân và giúp dân tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo được niềm tin cho CB, ĐV và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh cho biết: phát huy những thành quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh học tập, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU