Tạm dừng sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

06/12/2018 - 08:31

 - Ngày 5-12, Bộ Nội vụ có Công văn hỏa tốc đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

A A

Tại cuộc họp Chính phủ ngày 3-12-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo các địa phương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo đó, Chính phủ sẽ ban hành 2 Nghị định về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2 Nghị định có các nội dung cơ bản, như: số lượng cơ quan chuyên môn, tiêu chí thành lập tổ chức, biên chế tối thiểu, số lượng cấp phó tối đa của một tổ chức hành chính ở địa phương…

Trên cơ sở các nội dung 2 Nghị định của Chính phủ, chính quyền các địa phương sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo và yêu cầu quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực.

PHÚC DIỄM