Châu Thành

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

19/01/2018 - 06:46

 - Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Châu Thành vừa tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, UBND huyện Châu Thành tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017.

A A

Tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017

Tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2017

Năm 2018, Ban ATGT huyện Châu Thành phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành Luật GT và các biện pháp phòng, tránh TNGT trong Nhân dân. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật ATGT gắn với công tác phòng, chống tội phạm, nhất là cao điểm vào các ngày giáp Tết và các lễ hội. kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn…

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU