Tăng cường quản lý thu, chống thất thu thuế

21/06/2019 - 07:09

 - Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ đọng thuế; tăng cường chống thất thu thuế, khai thác tăng thêm nguồn thu cho NSNN.

A A

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách, hiện đại hóa gắn liền với nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong quá trình thực thi công vụ; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp (DN), người nộp thuế trong lĩnh vực thuế. Cùng với đó, ngành thuế tỉnh theo dõi chặt chẽ tiến độ thu NSNN, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát với thực tế phát sinh. Bên cạnh đó, xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, để kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tiền thuế nợ không vượt quá 5% trên tổng thu NSNN, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức rà soát, đối chiếu xác định chính xác số tiền thuế nợ của từng đối tượng người nộp thuế để thực hiện đôn đốc và kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chống thất thu thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro về thuế của DN, giảm thiểu tối đa các đoàn thanh, kiểm tra, tránh gây phiền hà cho DN. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại với DN và người nộp thuế để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những thông tin phản hồi từ các tổ chức, cá nhân. Qua đó, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện các chính sách, pháp luật thuế, góp phần duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, hiện đại hóa ngành thuế. Đồng thời, chú trọng công tác cải cách hành chính; tăng cường rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nhằm giảm bớt thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất - kinh doanh. Ngoài ra, chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuế; nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cục Thuế tỉnh tiếp tục duy trì đường dây nóng của thủ trưởng cơ quan thuế các cấp để tiếp nhận và xử lý kịp thời những hành vi nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ ngành thuế do người nộp thuế phản ánh. Bên cạnh đó, chủ động dự báo, theo dõi tình hình kinh tế - xã hội và những ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách thuế trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nộp và thu thuế, nhằm giúp người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế…

Bài, ảnh: L.H