Tăng sự hài lòng với người dân

16/04/2018 - 08:25

 - Việc chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 vươn lên đạt thứ hạng tốt nhất từ trước đến nay (xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố cả nước) cho thấy nỗ lực phục vụ người dân của tỉnh An Giang đã được đánh giá tốt hơn. Sự hài lòng, đồng thuận của người dân sẽ góp phần quan trọng vào các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

A A

5/6 chỉ số tăng điểm

Sau khi nhận tin vui về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 (tăng 6 bậc, từ hạng 38 lên 32/63 tỉnh, thành phố), An Giang tiếp tục đón nhận niềm phấn khởi khi chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 được công bố vào đầu tháng 4-2018. Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Ngô Hồng Yến cho biết, chỉ số này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học (MTTQ Việt Nam) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp thực hiện. “Chỉ số PAPI năm 2017 được khảo sát toàn quốc, xây dựng trên nền tảng nghiên cứu định lượng với quy mô mẫu khảo sát là 14.097 người dân, được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp và được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước” - ông Yến thông tin.

Theo kết quả công bố, chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2017 đạt 37,51 điểm (tăng 1,88 điểm),  xếp hạng 18/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 16 bậc so với năm 2016). Cùng với thăng hạng, An Giang cũng vươn từ “nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp” (năm 2016) lên “nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao” (năm 2017). So khu vực ĐBSCL, An Giang xếp trên 7 tỉnh là Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Ông Yến cho biết, đây là kết quả tốt nhất của tỉnh kể từ khi chỉ số PAPI được công bố. Theo đó, liên tục các năm 2011, 2012 và 2013, chỉ số PAPI của An Giang xếp thứ 57/63 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất cả nước. Năm 2014, An Giang vươn lên hạng 34 nhưng đến năm 2015, lại tuột xuống hạng 49. Năm 2016, tỉnh tiếp tục vươn lên hạng 34 và năm 2017 là năm đầu tiên An Giang lọt vào “nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao”. Trong 6 chỉ số thành phần của PAPI, An Giang có 5 chỉ số tăng điểm gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở (tăng 0,77 điểm, thuộc nhóm trung bình thấp), công khai minh bạch (tăng 0,29 điểm, thuộc nhóm trung bình cao), kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (tăng 1,19 điểm, thuộc nhóm cao nhất), thủ tục hành chính (tăng 0,05 điểm, thuộc nhóm trung bình cao), cung ứng dịch vụ công (tăng 0,07 điểm, thuộc cao nhất). Tỉnh chỉ có 1 chỉ số giảm điểm là trách nhiệm giải trình với người dân (giảm 0,48 điểm). Đây cũng là chỉ số duy nhất trong 6 chỉ số thành phần PAPI thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất.

Tiếp tục phấn đấu

Dù đạt thăng hạng khá tốt nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương không được chủ quan, tiếp tục phấn đấu nâng cao sự hài lòng của người dân, đặc biệt lưu ý ở chỉ số giảm điểm. An Giang sẽ triển khai chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về các giải pháp liên quan để nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2018 và các năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Điều hành Chỉ số PAPI của tỉnh, cùng với các sở, ban, ngành, các địa phương phân tích kết quả chỉ số PAPI của tỉnh năm 2017. Trên cơ sở đánh giá ưu điểm, nguyên nhân và hạn chế, tỉnh sẽ đề ra kế hoạch tiếp tục duy trì, phát huy các chỉ số thành phần đạt kết quả tốt, đồng thời có giải pháp khắc phục, cải thiện những chỉ số thành phần còn yếu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục tham mưu, đề ra các giải pháp, tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành thật tốt các công việc, đề án, mục tiêu đề ra trong chương trình cải cách hành chính (CCHC) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải có kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 147/CTr-UBND, ngày 22-4-2015 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang đến năm 2020 và kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI năm 2018 (Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 24-1-2018 của UBND tỉnh).

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh yêu cầu có kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung trong cam kết mà 11 địa phương đã ký cam kết với Thường trực UBND tỉnh tại hội nghị tham vấn các giải pháp nâng cao chỉ số PAPI tỉnh An Giang năm 2018 (theo thông báo kết luận số 459/TB-VPUBND, ngày 20-11-2017 của Văn phòng UBND tỉnh)…

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN