Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác

12/03/2019 - 17:06

 - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong tình hình mới.

A A

Đi vào thực hiện, tỉnh đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của người dân; kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề liên quan đến chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Chuyển biến rõ nhất trong lĩnh vực cải cách hành chính thể hiện: đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước liêm chính, trách nhiệm, hành động, phục vụ nhân dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông ngày càng phát huy hiệu quả trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh chóng cho doanh nghiệp và người dân, được nhân dân đánh giá cao.

Cải cách hành chính, đề cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Các địa phương, đơn vị xử lý có hiệu quả các vụ việc vi phạm, vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, nhất là đối với những lĩnh vực nhạy cảm như: giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở; khai thác khoáng sản…. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác trong tự phê bình và phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nổi bật nhất, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã chủ động đối thoại, thuyết phục công dân giải quyết tốt các vụ việc, trong đó, quan tâm những vụ việc phức tạp, mới phát sinh. Đặc biệt, trong công tác cải cách hành chính, thủ trưởng các đơn vị, địa phương đã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc giải quyết, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân... Cùng với đó, mỗi cán bộ, đảng viên chủ động học tập, rèn luyện, phấn đấu và ký cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho dân.

Tại huyện Chợ Mới, Phó Bí thư Thưởng trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tám cho biết: "Các ngành, địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận rõ các vấn đề để tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết những bức xúc, nổi cộm, như: liên quan bồi hoàn giải tỏa, tranh chấp đất đai; quản lý đất công; tội phạm, tệ nạn xã hội...". Ở thị trấn Chợ Mới, địa phương quan tâm giải quyết từng bước việc lấn chiếm đất công, con hẻm, lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Tại xã Nhơn Mỹ, ngăn chặn việc lấy đất nông nghiệp làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói, đấu tranh triệt xóa 4 băng nhóm tụ điểm đá gà, cờ bạc. Xã Mỹ An giải quyết rốt ráo vụ vỡ hụi liên quan đến cán bộ lãnh đạo địa phương... Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới tiên phong tổ chức hàng chục buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các thành phần trong xã hội. Qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chuyển biến tích cực đó còn góp phần quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quan tâm giải quyết bức xúc, tạo sự đồng thuận từ nhân dân

Chuyện khó nhưng TP. Long Xuyên làm được, đó là giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo về đất đai, về cán bộ; vận động, giáo dục thuyết phục, ổn định tư tưởng và chăm lo các chính sách cho các hộ tiểu thương trong các vụ di dời chợ, tuyên truyền vận động sự ủng hộ của nhân dân xây dựng hệ thống cống thoát nước và xử lý nước thải, nâng cấp đường giao thông; xử lý có hiệu quả các vụ sai phạm ở các khu dân cư tự phát… Theo Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái: không còn tình trạng khiếu nại kéo dài, tư tưởng của người dân ổn định, đồng thuận và chung sức với Đảng bộ, chính quyền thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội đưa thành phố từng bước vươn lên đô thị loại 1.

 Là địa phương trọng điểm du lịch tâm linh, Đảng bộ TP. Châu Đốc chọn nội dung đột phá cho cả nhiệm kỳ phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt một số kết quả nổi bật. Riêng tổ chức đối thoại giữa Đảng, chính quyền với nhân dân đã giải quyết dứt điểm cả ngàn vấn đề người dân có ý kiến, tạo sự tin tưởng trong dân. Tập trung phát triển du lịch, hạn chế tệ chèo kéo, lừa gạt du khách tại khu du lịch núi Sam.

Trước tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh đạo đức xuống cấp, ngành giáo dục và đào tạo triển khai tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đại trà trong trường phổ thông. Đảng bộ Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương cải cách thủ tục hành chính “4 giảm” (phiền hà, thời gian, thủ tục, chi phí), tạo thuận lợi trong giải quyết công việc cho dân, như thực hiện việc khai báo tạm trú qua mạng Internet...

Phát huy kết quả đạt được, trong thực hiện việc học tập Bác, tỉnh tiếp tục lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Có như thế mới tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền, để dân một lòng tin và đi theo Đảng.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU