Tập huấn công tác gia đình năm 2018

01/10/2018 - 07:31

 - Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Mới vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác gia đình (GĐ) năm 2018 cho Trưởng ban chỉ đạo GĐ, nhóm phòng chống bạo lực GĐ, các Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống bạo lực GĐ và CLB Gia đình phát triển bền vững 18 xã, thị trấn.

A A

Tuyên truyền nâng cao kiến thức cho phụ nữ bảo vệ gia đình

Các học viên được trang bị kỹ năng hòa giải trong phòng, chống bạo lực GĐ; quy trình xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực GĐ; kỹ năng điều hành sinh hoạt của Ban Chủ nhiệm CLB GĐ phát triển bền vững; triển khai kế hoạch thực hiện công tác GĐ năm 2018. Đồng thời, thông qua các vụ việc, trường hợp cụ thể và số liệu thống kê về số vụ bạo lực GĐ, báo cáo viên phân tích, chỉ rõ một số kỹ năng để học viên nhận diện, phân biệt được hành vi bạo lực gia đình, dấu hiệu của người bị bạo lực GĐ, đưa ra một số biện pháp xử lý...

H.C