Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

01/12/2018 - 10:54

 - Đó là kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020).

A A

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành và địa phương thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực các chủ thể kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên và chống thất thu ngân sách; phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh; dồn sức cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kiến thiết đô thị, tạo diện mạo mới cho địa phương…

 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định sẽ tập trung phát triển các khâu đột phá, các lĩnh vực mũi nhọn, như: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và nguồn nhân lực; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức cao nhất gắn với đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp đến với An Giang; tăng cường hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh ĐBSCL…

THANH TIẾN