Tàu đầu tiên bay thẳng vào bầu khí quyển của Mặt Trời

27/07/2018 - 08:54

Tàu thăm dò Parker Solar sẽ là tàu đầu tiên bay thẳng vào bầu khí quyển của Mặt Trời nhằm theo dõi dòng chảy năng lượng và thấu hiểu cơ chế nhiệt của vành nhật hoa.

A A

Tàu thăm dò Parker Solar sẽ là tàu đầu tiên bay thẳng vào bầu khí quyển của Mặt Trời nhằm theo dõi dòng chảy năng lượng và thấu hiểu cơ chế nhiệt của vành nhật hoa.

Theo Vietnamplus