Thăm, chúc Tết gia đình chính sách xã An Cư

26/01/2018 - 08:14

 - Ngày 25-1, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách và làm việc với Đảng ủy, UBND xã An Cư (Tịnh Biên). Tại mỗi nơi đến, Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi đời sống kinh tế và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các gia đình chính sách. Đồng thời, gửi lời chúc các gia đình chính sách hưởng một mùa xuân hạnh phúc, vui tươi.

A A

Thăm hỏi các gia đình chính sách tại An Cư

Thăm hỏi các gia đình chính sách tại An Cư

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nghe địa phương báo cáo về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc Khmer, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời, yêu cầu địa phương tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước tháo gỡ khó khăn; tăng cường công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa với các gia đình chính sách; tăng cường chăm lo công tác giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ…

THANH TIẾN