Thăm, tặng quà công nhân lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

15/08/2018 - 07:54

 - Khối Thi đua 2 (trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, gồm các Công đoàn cơ sở (CĐCS): Văn phòng HĐND, UBND, Thanh tra, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thi hành án, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban Dân tộc, Cục Thống kê và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa đến thăm, tặng quà công nhân lao động Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

A A

Thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Khu công nghiệp Bình Hòa

Thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Khu công nghiệp Bình Hòa

Cụ thể, tặng 5 phần quà cho 5 công nhân, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng (2 công nhân của Công ty TNHH An Giang Samho; 2 công nhân của Công ty TNHH NV Apprel; 1 công nhân Công ty TNHH Orieltal Garment An Giang).

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nhằm chia sẻ một phần khó khăn cho thân nhân và người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: THANH HÙNG