Thanh toán tiền nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản

04/08/2015 - 05:00
A A

(AGO) - Hỏi: Vợ tôi hết thời gian nghỉ hộ sản trở lại công tác, nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Châu Đốc chỉ thanh toán tiền nghỉ dưỡng với điều kiện là cắt lương ở trường. Cũng trường hợp như vợ tôi, BHXH Châu Phú vẫn thanh toán bình thường, không yêu cầu trường phải cắt lương gì hết. Tại sao cùng một hệ thống BHXH mà mỗi chỗ làm việc khác nhau?.

HẦU THẾ HÒA (TP. lAong Xuyên)

Hỏi: Vợ tôi hết thời gian nghỉ hộ sản trở lại công tác, nhưng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Châu Đốc chỉ thanh toán tiền nghỉ dưỡng với điều kiện là cắt lương ở trường. Cũng trường hợp như vợ tôi, BHXH Châu Phú vẫn thanh toán bình thường, không yêu cầu trường phải cắt lương gì hết. Tại sao cùng một hệ thống BHXH mà mỗi chỗ làm việc khác nhau?.

HẦU THẾ HÒA (TP. long Xuyên)