Thay đổi trong cách tính điểm thi THPT Quốc gia 2018

10/03/2018 - 19:40

Trong Quy chế thi THPT Quốc gia 2018 sửa đổi, bổ sung được bộ GD&ĐT công bố mới đây, điểm lẻ của bài thi tự luận sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

A A

Cụ thể, trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT so với Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 25-1-2017, bộ GD&ĐT đã có thay đổi trong cách tính điểm.

“Bài thi được chấm theo thang điểm 10; điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân”, Điều 25 của thông tư nêu rõ.

Cách tính điểm lẻ mới sẽ giúp kết quả xét tuyển công bằng hơn.

Thay vì lấy đến 0,25 như quy chế trước đây thì điểm lẻ bài thi tự luận sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Như vậy, sẽ không còn những trường hợp điểm lẻ khác nhau đều quy về bằng nhau theo các mức 0; 0,25; 0,5; 0,75 như trước đây. Cụ thể, nếu trường hợp bài thi Ngữ Văn thí sinh được 6,99 điểm sẽ không được làm tròn thành 7 điểm và sẽ khác biệt với thí sinh đạt 7,01 điểm.

Trước đó, Cục phó Quản lý chất lượng giáo dục (bộ GD&ĐT) Trần Văn Nghĩa từng giải thích, cách tính đến 0,25 điểm gây thiếu công bằng cho thí sinh nên quy chế mới sửa đổi điều này. Theo quy chế cũ, những bài thi phải chấm lần 3 và cả 3 lần đều chênh lệch điểm, lớn nhất đến 2,5 thì lấy trung bình cộng của ba điểm làm điểm chính thức.

Theo CÔNG LUÂN (Người Đưa Tin)