Công bố danh tính trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Malaysia

Công bố danh tính trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Malaysia