HAGL 1-0 SLNA: Triệu Việt Hưng giúp phố Núi đòi nợ sau 2 năm

HAGL 1-0 SLNA: Triệu Việt Hưng giúp phố Núi đòi nợ sau 2 năm