Ban lãnh đạo và fan Bayern còn có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa?

Ban lãnh đạo và fan Bayern còn có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa?