Công Phượng khởi đầu thuận lợi tại Incheon United

Công Phượng khởi đầu thuận lợi tại Incheon United