CĐV Thái Lan nói gì về màn ra mắt của Xuân Trường?

CĐV Thái Lan nói gì về màn ra mắt của Xuân Trường?