Ngán đến tận cổ, Mourinho phũ phàng với Pogba

Ngán đến tận cổ, Mourinho phũ phàng với Pogba