Ngày mai (23-2), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm gì tại An Giang?

Ngày mai (23-2), huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ làm gì tại An Giang?