Thắng đậm Li-băng 7-0, Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại giải châu Á 2019

Thắng đậm Li-băng 7-0, Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại giải châu Á 2019