Nguyễn Thị Thật thắng giải xe đạp chuyên nghiệp tại Pháp

Nguyễn Thị Thật thắng giải xe đạp chuyên nghiệp tại Pháp