Thoại Sơn: Trên 2,5 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo đình, chùa

04/06/2018 - 07:20

 - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Điệp vừa làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin, ngành liên quan việc triển khai thực hiện trùng tu, tôn tạo các đình, chùa trên địa bàn.

A A

Thoại Sơn: Trên 2,5 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo đình, chùa

Chùa Linh Sơn (thị trấn Óc Eo)

Địa phương sẽ rà soát, thực hiện sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các đình, chùa, nhất là các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc, phát huy giá trị văn hóa quý báu này. Cụ thể, nâng cấp phần chính đình Trung Phú Hữu (xã Định Mỹ), cải tạo nhà khách, sơn lại đình, thay mới toàn bộ cửa, cột gỗ chính điện bằng gỗ thao lao. 

Đối với chùa Linh Sơn (thị trấn Óc Eo) lợp lại máy ngói, thay rui mè, kèo, đòn tay và cửa sổ bằng gỗ căm xe, trùng tu lại mái cổ lầu và phần chính điện. các hạng mục này sẽ thực hiện trong năm 2018, bảo đảm nguyên bản vốn có, không thay đổi, biến dạng di tích, phát huy giá trị văn hóa lâu bền, đáp ứng  nguyện vọng của người dân.

 Kinh phí trùng tu, tôn tạo các công trình trị giá trên 2,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

N.R