Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII)

11/10/2018 - 07:49

 - Sáng 10-10, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10-2018 kết hợp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

A A

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Tại điểm cầu Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì. Tại điểm cầu An Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt chủ trì.

Tại hội nghị đã thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, những tháng cuối năm 2018, các tỉnh, thành phố trong cả nước tập trung tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu, giải pháp phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về chủ trương sắp xếp bộ máy. Tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; các hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền sâu rộng kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) để tạo sự thống nhất từ ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch…

Tin, ảnh: THU THẢO