DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

Châu Đốc là thành phố biên giới, được nâng cấp đô thị loại II vào năm 2015. Nơi đây có nhiều di tích đựợc xếp hạng cấp quốc gia. Hàng năm, có trên 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch tại Châu Đốc. Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có, để tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ - thương mại - du lịch, năm 2017, TP. Châu Đốc tiếp tục mời gọi đầu tư 21 dự án, gồm:

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (02 dự án)

1. Lò giết mổ gia súc, gia cầm

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Diện tích đất dự kiến sử dụng: 1,7 - 02 ha

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 65,000

2. CT. hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (kè sông Hậu thành phố Châu Đốc đoạn từ Kênh Đào-kênh Vĩnh Tế)

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú B, phường Châu Phú A

- Chiều dài: 5.796 m

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 999,460

II. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP (01 dự án)

1. Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vĩnh tế

- Quy mô/ Công suất: 70 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Vĩnh Tế

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 437,250

III. LĨNH VỰC DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DÂN CƯ (02 dự án)

1. Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Ngươn

- Quy mô/ Công suất: 23,9 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Ngươn

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 122,300

Chợ Châu Đốc. Ảnh: Internet

Chợ Châu Đốc. Ảnh: Internet

2. Khu nhà liên kế Phường Vĩnh Ngươn

- Quy mô/ Công suất: 16,975 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Ngươn

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 679,000

Châu Đốc - Địa phương có thế mạnh về thương mại - dịch vụ. Ảnh: Internet

Châu Đốc - Địa phương có thế mạnh về thương mại - dịch vụ. Ảnh: Internet

IV. LĨNH VỰC DỊCH VỤ - DU LỊCH (07 dự án)

Làng bè Châu Đốc. Ảnh: Internet

Làng bè Châu Đốc. Ảnh: Internet

Tượng đài cá basa

Tượng đài cá basa

1. Khu liên hợp thể dục thể thao thành phố Châu Đốc

- Quy mô/ Công suất: 10,7 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 161,000

2. Xây dựng 03 sân quần vợt

- Quy mô/ Công suất: 0,297 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 11,283

Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Ảnh: Internet

Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Ảnh: Internet

Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Ảnh: Internet

Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam. Ảnh: Internet

3. Khu vui chơi giải trí thành phố

- Quy mô/ Công suất: 68,18 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 190,000

4. Xây dựng, di dời vườn tượng Núi Sam

- Quy mô/ Công suất: 9,25 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Núi Sam

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 139,600

5. Sân đua bò phục vụ khách du lịch Châu Đốc

- Quy mô/ Công suất: 3,9 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 100,000

6. Khu du lịch lòng hồ Trương Gia Mô

- Quy mô/ Công suất: 10 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Núi Sam

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 200,000

7. Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam

- Quy mô/ Công suất: 60,48 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Núi Sam

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 600,000

V. LĨNH DÂN CƯ THEO TRỤC GIAO THÔNG (09 dự án)

1. Các dự án thương mại – dịch vụ (hai bên đường tránh quốc lộ 91)

- Quy mô/ Công suất: 33,17 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Mỹ, phường Châu Phú B, phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 295,000

Cổng chào TP. Châu Đốc. Ảnh: Internet

Cổng chào TP. Châu Đốc. Ảnh: Internet

2. Tuyến dân cư đường số 1 (Đoạn Nguyễn Văn Thoại - Ng. Trường Tộ nối dài)

- Quy mô/ Công suất: 5,16 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 55,000

3. Tuyến dân cư đường số 2 (Đoạn Nguyễn Văn Thoại - Trưng Nữ Vương)

- Quy mô/ Công suất: 2,5 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 27,000

4. Tuyến dân cư đường số 3 (Đoạn Trưng Nữ Vương – Nguyễn Trường Tộ nối dài)

- Quy mô/ Công suất: 9,6 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 103,000

TP. Châu Đốc nhìn từ đỉnh núi Sam. Ảnh: Internet

TP. Châu Đốc nhìn từ đỉnh núi Sam. Ảnh: Internet

5. Tuyến dân cư đường Nguyễn Trường Tộ nối dài (từ đường Thủ Khoa Huân nối dài – đường Hoàng Diệu): Làm mới (Chiều dài: 400m; Chiều rộng quy hoạch: 4 – 8 – 4: 16,00m)

- Quy mô/ Công suất: 1,77 ha

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 43,200

6. Đường số 14 vào khu du lịch bãi bồi phường Vĩnh Mỹ (Từ Tôn Đức Thắng – Hương lộ 4 khu du lịch Vĩnh Mỹ). Làm mới (Chiều dài: 930m; Chiều rộng quy hoạch: 6 – 9 – 16 – 9 – 6: 46,00m)

- Quy mô/ Công suất: 0,93 km (4,28 ha)

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Mỹ

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 135,000

7. Đường số 15 vào khu du lịch bãi bồi phường Vĩnh Mỹ (từ Tôn Đức Thắng đến Hương Lộ 4 khu du lịch Vĩnh Mỹ) Chiều  rộng quy hoạch (5- 10,5-5: 20,5)m; chiều dài 555m

- Quy mô/ Công suất: 1,06 km (2,20 ha)

- Địa điểm đầu tư: phường Vĩnh Mỹ

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 69,000

Trục Châu Đốc- Núi Sam

Trục Châu Đốc- Núi Sam

8. Đường Sương Nguyệt Anh nối dài (Từ đường Cử Trị - đường Trường Đua): Làm mới: (Chiều dài: 1.100m; Chiều rộng quy hoạch: 5 - 9 - 5: 19,00m)

- Quy mô/ Công suất: 1,1 km (2,09 ha)

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú A

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 66,000

9. Đường số 04: (từ Đường Thủ Khoa Huân - đường số 02) Làm mới: (Chiều dài: 450m; Chiều rộng quy hoạch: 5 - 10,5 - 5: 20,50m), (từ Đường số 02 -đường Hoàng Diệu) Làm mới: (Chiều dài: 350m; Chiều rộng quy hoạch: 5 - 7 - 10 - 7 - 5: 34,00m)

- Quy mô/ Công suất: 0,8 km (2,11 ha)

- Địa điểm đầu tư: phường Châu Phú B

- Tổng mức đầu tư dự kiến (triệu đồng): 66,000

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư TP. Châu Đốc

Địa chỉ: Khu đô thị thành phố lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, An Giang

Điện thoại: 0296.3866.167 - 0296.3563.244

Fax: 0296.3563.244

Email:ttxtdt.chaudoc@yahoo.com - ttxtdt.chaudoc@angiang.gov.vn