Thủ tướng giao tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội là 8% năm 2019

04/03/2019 - 15:42

Năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng hơn 13.200 tỷ đồng.

A A

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 239 ngày 28-2-2019 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019 cho Ngân hàng chính sách xã hội.

Theo đó, kế hoạch năm 2019, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội so với năm 2018 là 8%, tương ứng hơn 13.200 tỷ đồng.

thu tuong giao tang truong tin dung chinh sach xa hoi la 8% nam 2019 hinh 1

(Ảnh minh họa: KT)

Như vậy, cùng với nguồn vốn cấp của các chương trình tín dụng từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương, tổng tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2019 đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội đến 31-12-2019 đạt khoảng 204.000 tỷ đồng.

Đến 31-12-2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 194.000 tỷ đồng, đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt hơn 11.800 tỷ đồng, tăng hơn 2.700 tỷ đồng so với năm 2017 - mức tăng lớn nhất trong 16 năm qua./.

Theo QUANG HUY (VOV)