Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

27/04/2018 - 08:57

 - Những năm qua, nhờ chủ động thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT), đổi mới hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD), thu nhập các thành viên trong hợp tác xã (HTX) không ngừng tăng lên. Qua đó, giải quyết việc làm, đảm bảo đời sống lao động nông thôn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

A A

Hiệu quả kinh tế hợp tác

Được thành lập năm 2004, với vốn điều lệ 700 triệu đồng, HXT nông nghiệp (NN) Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú,  An Giang) thu hút sự tham gia của 53 TV, hoạt động chính là dịch vụ bơm tiêu với diện tích 500ha. Những năm qua, HTX nỗ lực hoạt động, phát huy vai trò quản lý, điều hành, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của từng xã viên.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Vĩnh Thạnh Nguyễn Thiều Thanh Thế cho biết: “Với dịch vụ bơm tưới, HTX thu phí với giá quy ra lúa 105kg/năm; đối với các TV, mức phí này giảm xuống còn 90kg. Với hình thức này, mỗi năm HTX đạt lợi nhuận trên dưới 11% trên tổng số vốn điều lệ, nhờ vậy HXT đảm bảo được lợi nhuận của từng TV”.

Ngoài ra, HTX còn phối hợp ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về các mô hình SX : “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”... chi phí SX thấp hơn các hộ khác từ 20%, từ đó thu nhập của các TV được nâng cao.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật

Hiện nay, các HTX trên địa bàn tỉnh không ngừng mở rộng quy mô, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển SX-KD để góp phần nâng cao thu nhập của các TV.

Giám đốc HTX NN Vĩnh Trạch (xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn) Trần Minh Chánh cho biết, tham gia HTX, các TV được sử dụng dịch vụ chất lượng với giá rẻ, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào SX...

Nhờ vậy, SXNN ngày càng thuận lợi, đời sống người dân được nâng cao, đóng góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, HTX NN Vĩnh Trạch đã phát triển lên 65 TV, phục vụ trên diện tích 600ha, với các dịch vụ như: thi công lắp đặt hệ thống tưới tự động vườn cây ăn trái, cung ứng giống cây trồng, vật tư NN, bơm tiêu nước, gia công... góp phần nâng cao thu nhập cho các TV.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Theo Liên minh HXT tỉnh, toàn tỉnh có 166 HTX, liên hiệp HTX (trong đó có 24 quỹ tín dụng) và 880 tổ hợp tác (THT), hoạt động trên các lĩnh vực như: NN, giao thông - vận tải, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch...

Phần lớn các thành phần kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho các TV và cộng đồng, lợi nhuận bình quân trên dưới 960 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn tạo việc làm cho trên 4.000 lao động ở các địa phương. Thu nhập bình quân mỗi lao động từ 30-48 triệu đồng/năm.

Thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Các HTX không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm tăng lợi nhuận cho thành viên

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Phan Quốc Hội cho biết, thời gian qua, hoạt động SX-KD của các HTX, THT đã đem lại lợi ích cho TV và cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế như: trình độ quản lý và điều hành của cán bộ quản lý còn yếu, kém; nhận thức của người dân chưa đúng bản chất, vai trò của kinh tế hợp tác trong thời kỳ mới; vốn góp của các TV còn thấp; diện tích canh tác còn manh mún, nhỏ lẻ...

Để nâng cao hoạt động hỗ trợ các loại hình kinh tế hợp tác, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác. Phát triển và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển HTX trong hoạt động SXKD. Chuyển giao ứng dụng KHKT, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của các HTX về trình độ quản lý, kỹ thuật SX, bảo đảm chất lượng sản phẩm...

ĐỨC TOÀN